Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
(Artikelnr: CC1792)

Nederlandsche tafereelen; of eene keurige verzameling van negen honderd fraaije gezigten, van steden, dorpen, sloten, oudheden, adelyke huizen, hofsteden, kerken, torens, poorten, gestichten, en veele andere aanzienlyke stads- en landsgebouwen, in en omtrent de Zeven Vereenigde Nederlandsche provintien : alle, naar de voorwerpen zelve, door voornaame meesters getekend, en in't koper gebragt

De gravures zijn van H. Spilman (1721-1784), naar tekeningen van Cornelis Pronk (1691-1759), Abraham de Haen (1707-1748) en Jan de Beyer (1703-ca. 1785). De prenten zijn meestal 7x10 cm., en zijn midden boven genummerd. Sommige zijn groter en uitvouwbaar.

Drie delen, deel twee is helaas zwaar beschadigd, incompleet.
Zeer zeldzaam.

Dutch scenes; or a neat collection of nine hundred pretty faces, of towns, villages, ditches, antiquities, noble houses, homesteads, churches, towers, gates, asylums, and many other considerable town and country buildings, in and about the Seven United Netherlands Provinces: all, according to the objects themselves, drawn by distinguished masters, and set in brass.

The engravings are by H. Spilman (1721-1784), after drawings by Cornelis Pronk (1691-1759), Abraham de Haen (1707-1748) and Jan de Beyer (1703-ca. 1785). The prints are usually 7x10 cm., and are numbered at the top center. Some are larger and expandable. 

Three volumes, volume two is unfortunately heavily damaged, incomplete.
Very rare.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 8.490,00
Aantal: Bestellen
Laatst bekeken producten